SANIFAIR Train Stations
SANIFAIR nu ook op veel stations

Privacyverklaring van SANIFAIR Nederland GmbH en aangesloten ondernemingen

SANIFAIR Nederland GmbH (hierna 'SANIFAIR' genoemd) hecht als eigenaar van haar online aanwezigheid www.sanifair.nl (hierna 'website' genoemd) grote waarde aan de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens van haar gebruikers. Dit geldt ook voor sites die SANIFAIR eventueel onder andersluidende namen exploiteert (bijv. www.sanifair.com), die door middel van links verwijzen naar de website www.sanifair.de. Hieronder informeren wij over de wijze waarop, de omvang waarin en het doel waartoe SANIFAIR persoonsgerelateerde gegevens verzamelt en gebruikt. De bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw privésfeer heeft voor SANIFAIR hoge prioriteit. SANIFAIR zal uw gegevens uitsluitend verzamelen en gebruiken in overeenstemming met de onderstaande bepalingen en alle toepasselijke bepalingen en de eisen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.

1. Verzamelen en verwerken van persoonsgerelateerde gegevens bij het gebruik van de website van SANIFAIR

Bij een bezoek aan de website van SANIFAIR worden de volgende gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

  • IP-adres (tijdelijk)
  • datum en tijdstip waarop de website wordt gebruikt
  • opgeroepen internetadres (URL)
  • type browser
  • evt. datum, tijd en inhoud van een foutmelding

Het opslaan van de hier genoemde gegevens gebeurt om eventueel optredende technische fouten of misbruik van de website en diensten van SANIFAIR te kunnen herkennen en verhelpen.  Deze gegevens worden niet geëvalueerd met als doel persoonsgerelateerde gebruiksprofielen op te stellen.

2. Verzamelen en verwerken van persoonsgerelateerde gegevens van geregistreerde gebruikers

Bepaalde diensten van SANIFAIR zijn uitsluitend beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Voor registratie zijn de volgende gegevens nodig:

  • e-mailadres
  • wachtwoord

 

3. Verzamelen en verwerken van persoonsgerelateerde gegevens in geval van klachten van klanten of enquêtes

In geval van een eventuele klacht van een klant verzamelt SANIFAIR naast de concrete informatie van de klacht (aard, plaats, tijdstip) ook naam, adres en telefoonnummer van de klant. SANIFAIR zal deze gegevens opslaan en alleen verstrekken aan de dienstverlener of exploitant van de locatie waar de klacht betrekking op heeft. Het gebruik van deze gegevens vindt uitsluitend plaats voor het behandelen van de klacht en ter verbetering van de prestaties van SANIFAIR, de verbonden bedrijven en de dienstverlener of exploitant van de locatie. Wanneer via de website enquêtes worden gehouden, kan SANIFAIR de hieraan deelnemende personen verzoeken persoonsgerelateerde gegevens te verstrekken, zoals naam, adres en telefoonnummer.  Door aan de enquête deel te nemen en deze gegevens te verstrekken verklaart de gebruiker zich ermee akkoord dat deze gegevens worden opgeslagen en verwerkt met als doel optimalisering van de prestaties van SANIFAIR, de verbonden bedrijven en de dienstverlener of exploitant van de locatie. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

4. Informatie van SANIFAIR; newsletter

Het e-mailadres dat u bij registratie bij SANIFAIR heeft opgegeven, wordt door SANIFAIR alleen gebruikt voor het toesturen van informatie over SANIFAIR en haar diensten, inclusief het toesturen van newsletters,  indien u bij registratie de box heeft aangevinkt waarmee u nadrukkelijk toestemming geeft voor het toesturen van e-mails door SANIFAIR.

U kunt te allen tijde uw toestemming aan SANIFAIR voor het toesturen van informatie en newsletters intrekken. Stuur hiervoor een e-mail naar klantenservice@sanifair.nl

5. Cookies

5.1 Algemeen: Gebruik van cookies

Op onze website wordt gebruikt gemaakt van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw browser in het geheugen van uw toestel worden opgeslagen. Cookies slaan bepaalde informatie op (bijvoorbeeld uw pagina-instellingen) die door uw browser bij een volgend bezoek aan de website aan ons worden teruggestuurd (afhankelijk van de opslagduur van het cookie).

De door ons gebruikte cookies zijn zowel sessiecookies, d.w.z. dat ze na het beëindigen van de sessie en het sluiten van uw browser worden verwijderd, alsook persistente cookies, d.w.z. dat deze cookies ook na afloop van uw sessie worden opgeslagen tot de opslagtijd is afgelopen of ze worden gewist. De meeste cookies die op deze website worden gebruikt, worden door ons zelf geplaatst (“first party cookies”). Wij werken echter ook samen met externe aanbieders (bijv. voor analyse- en marketingdoeleinden), die eveneens cookies op onze website plaatsen (“third party cookies”). In het onderstaande overzicht (in sectie 5.2) kunt u zien of cookies door onszelf zijn geplaatst of door een externe aanbieder.

De meeste op onze website gebruikte cookies zijn voor de juiste werking van onze website c.q. van de op onze website aangeboden functies technisch noodzakelijk (“noodzakelijke cookies”). Indien deze cookies informatie bevatten die tot u als persoon herleidbaar zou zijn, berust de rechtmatigheid van de verwerking van deze gegevens op de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (efficiënte en veilige beschikbaarstelling van de functies en services op onze website) (art. 6, § 1, lid f AVG).

Indien u via onze cookiebanner (of op een later tijdstip via de cookie-instellingen in deze Privacyverklaring en Cookiebeleid) uw toestemming hebt gegeven, plaatsen wij op onze website bovendien verdere cookies die het opslaan van uw voorkeuren tot doel hebben (“voorkeurscookies”), de statistische analyse van het gebruik van onze website (“statistische cookies”) en/of de analyse van het gebruikersgedrag om gepersonaliseerde inhoud te kunnen weergeven (“marketingcookies”). Deze cookies zijn niet dwingend noodzakelijk voor de beschikbaarstelling van de op onze website aangeboden services en functies, maar helpen ons u een prettigere en aantrekkelijkere gebruikerservaring te bieden. In het onderstaande overzicht ziet u welke soorten cookies wij voor welke doeleinden gebruiken en hoe lang deze cookies worden opgeslagen. 

Indien wij in i.v.m. het gebruik van voorkeurs-, statistische of marketingcookies persoonsgebonden gegevens van u verwerken, doen wij dit op basis van de door u gegeven toestemming (art. 6, § 1, lid a AVG). U kunt zelf kiezen, welke soorten van cookies u accepteert of weigert. Bovendien kunt u de door u gegeven toestemming voor het gebruik van voorkeurs-, statistische en/of marketingcookies te allen tijden via de cookie-instellingen in deze Privacyverklaring en Cookiebeleid geheel of gedeeltelijk intrekken en uw cookie-instellingen wijzigen. Het intrekken van uw toestemming verandert niets aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens die op basis van uw toestemming tot aan het intrekken daarvan heeft plaatsgevonden.

5.2 Cookie-overzicht

Mocht u vragen m.b.t. uw toestemming en de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens gerelateerd aan het gebruik van cookies of m.b.t. de uitoefening van uw rechten hebben, neem dan a.u.b. contact met ons op via de aan het begin van deze privacyverklaring vermelde contactgegevens. Geef a.u.b. uw toestemmings-ID en de toestemmingsdatum aan als u contact met ons opneemt.

5.4 Gebruik van etracker (Web Analytics)

Op onze website maken wij gebruik van de services van etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg ("etracker") voor de analyse van gebruiksgegevens. Voor deze services worden cookies gebruikt die een statistische analyse van uw gebruik van deze website mogelijk maken. Dit heeft o.a. betrekking op welke delen van onze website u oproept, welke inhoud u bekijkt en welke formulieren u oproept en invult. Deze gegevens gebruiken wij om onze website te optimaliseren en ons aanbod te verbeteren.

De met etracker gegenereerde gegevens worden in opdracht van Tank & Rast door etracker uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen.

Uw IP-adres wordt op een zo vroeg mogelijk tijdstip ingekort (geanonimiseerd) en alleen in geanonimiseerde vorm opgeslagen en verwerkt. Uw gegevens worden niet met andere gegevens gecombineerd en niet doorgegeven aan derden. 

De verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6, § 1, lid a AVG). U kunt de verzameling van gegevens door etracker voorkomen door uw cookie-instellingen (zie boven) te wijzigen en uw toestemming geheel of gedeeltelijk in te trekken of door hier te klikken. Daardoor wordt door etracker een opt-out-cookie met de naam “cntcookie” geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens bij het bezoek aan onze website in de toekomst voorkomt. Denk er a.u.b. aan dat u deze instelling voor ieder toestel opnieuw moet uitvoeren als u onze website met verschillende toestellen oproept. Bovendien wordt ook het opt-out-cookie verwijderd als u alle in uw browser opgeslagen cookies verwijdert.

Raadpleeg voor meer informatie de privacyverklaring van etracker.

5.5 Gebruik van Adform (Conversion Tracking en Retargeting)

Ter verbetering van de manier waarop wij onze gebruikers aanspreken en van onze reclamestrategie maken wij gebruik van de services van Adform A/S, Wildersgade 10B, 1, 1408 Kopenhagen, Denemarken (hierna „Adform“).

Indien u uw toestemming hebt gegeven, worden door Adform cookies geplaatst zodra u een website oproept die een via Adform geplaatste reclame (bijv. een banner) bevat. Deze cookies van Adform helpen ons om te weten te komen of u bepaalde binnen het Adform-netwerk gepubliceerde reclamemiddelen oproept en daarna bepaalde acties uitvoert. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan of u via een bepaalde reclame op een ander platform op onze website terecht bent gekomen. Dit helpt ons te beoordelen welke van onze reclamecampagnes succesvol zijn. Bovendien kunnen we d.m.v. de cookies registreren met welke inhoud op onze website u hebt geïnterageerd, zodat wij en derden die eveneens gebruikmaken van de services van Adform u later relevante en doelgerichte reclame op andere platformen binnen het Adform-netwerk kunnen laten zien (Conversion Tracking en Retargeting).

De verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6, § 1, lid a AVG).

U kunt te allen tijde, ook na het geven van uw toestemming, bezwaar maken tegen het gebruik van deze cookies d.m.v. een wijziging van uw cookie-instellingen in deze Privacyverklaring en Cookiebeleid en uw toestemming geheel of gedeeltelijk intrekken.

Bovendien kunt u de cookies van Adform in uw browser hier deactiveren. In dat geval wordt het reclamecookie verwijderd en een anoniem cookie (“opt-out-cookie”) geplaatst, om het systeem van Adform te melden dat geen gegevens over u via uw browser mogen worden verzameld. Denk er a.u.b. aan dat u deze instelling voor ieder toestel opnieuw moet uitvoeren als u onze website met verschillende toestellen oproept. Reeds op uw computer opgeslagen cookies kunt u in de door u gebruikte browser wissen c.q. door het wissen van tijdelijke websites verwijderen. In dat geval wordt ook het opt-out-cookie verwijderd.

Meer informatie over het privacybeleid van Adform vindt u hier.

6. Links naar andere websites

SANIFAIR biedt deels ook links aan naar websites die geen eigendom zijn van SANIFAIR. Voor zover de gebruikers dergelijke websites willen bezoeken, dienen ze te letten op de betreffende bepalingen voor privacybescherming en overige verklaringen. SANIFAIR is niet verantwoordelijk voor de standaards of praktijken met betrekking tot privacybescherming van andere bedrijven.

7. Persoonsgerelateerde gegevens verstrekken aan derden

Wij verstrekken de persoonsgerelateerde gegevens van gebruikers alleen aan derden voor zover dat noodzakelijk is voor naleving van het contract of facturering, of wanneer u van tevoren uitdrukkelijk toestemming daartoe heeft gegeven, of wanneer SANIFAIR daartoe wettelijk verplicht is.

8. Recht op toegang, rectificatie en verwijdering

U kunt bij SANIFAIR te allen tijde informatie opvragen over de persoonsgerelateerde gegevens die SANIFAIR over u heeft opgeslagen, deze laten rectificeren of laten verwijderen. SANIFAIR zal uw persoonsgerelateerde gegevens op uw verzoek verwijderen indien SANIFAIR deze gegevens niet nodig heeft voor naleving van het contract of wettelijk verplicht is deze te bewaren.

Indien u toegang wilt tot de door SANIFAIR over uw opgeslagen gegevens, deze wilt rectificeren of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers van de gegevensbescherming van SANIFAIR GmbH, Andreas-Hermes-Straße 7-9, 53175 Bonn, Tel. +49 228/922

9. Slotbepalingen

SANIFAIR behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen.