Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze sanitaire voorzieningen

Hoe kunt u SANIFAIR gebruiken?

 • Om de sanitaire voorzieningen van SANIFAIR te kunnen gebruiken, moet u het aangegeven bedrag betalen in de betaalautomaat van het automatische toegangssysteem. Na betaling kunt u door het toegangspoortje lopen.
 • Kleine kinderen die het geld niet zelf in de betaalautomaat kunnen doen, mogen gratis gebruik maken van de sanitaire voorzieningen.
 • Indien de SANIFAIR sanitaire voorzieningen beschikken over een babykamer, mogen ouders met een baby deze gratis gebruiken.
 • Indien de SANIFAIR sanitaire voorzieningen beschikken over een invalidentoilet, mogen klanten met een lichamelijke beperking deze gratis gebruiken.

 

SANIFAIR waardebon

 • Alle betalende klanten ontvangen een SANIFAIR waardebon ter waarde van EUR 0,50.
 • De waardebon kan worden ingewisseld bij alle deelnemende winkels en restaurants op alle NS treinstations in Nederland. Voor inwisseling van de waardebon wordt een bedrag van EUR 0,50 in mindering gebracht op de prijs van de consumptie of de aankoop, mits de aankoopwaarde of prijs van de consumptie per transactie minimaal EUR 2,50 bedraagt.
 • Er kan slechts één SANIFAIR waardebon per persoon, per aankoop worden ingewisseld. De SANIFAIR waardebonnen zijn geldig tot drie (3) maanden na de datum van uitgifte. Graag wijzen wij u erop dat deelnemende winkels en restaurants mogelijk aanvullende voorwaarden stellen aan het inwisselen van de waardebon.
 • Alleen waardebonnen uitgegeven op een locatie van SANIFAIR op een NS Stations zijn inwisselbaar bij deelnemende winkels en restaurants op NS Stations. SANIFAIR en onze partners behouden zich het recht voor om bij (verdenking van) misbruik of vervalsing waardebonnen zonder korting aan te bieden in beslag te nemen.

 

Deelnemende winkels en restaurants

 • Voor een overzicht van alle deelnemende winkels en restaurants (in dit NS treinstation ) verwijzen wij u graag naar onze lijst van partners in de SANIFAIR ontvangstruimte en de website www.sanifair.nl/ns.
 • De deelnemende bedrijven (winkels en/of restaurants) kunnen mogelijk aanvullende voorwaarden stellen voor het inwisselen van de waardebon. Indien u de voucher inwisselt bij aankoop van een product of dienst van een deelnemend bedrijf, accepteert u de van toepassing zijnde voorwaarden van het deelnemende bedrijf, die verantwoordelijk is voor de publicatie van die voorwaarden.

 

Overig

 • Het gebruik van de sanitaire voorzieningen is geheel op eigen risico. SANIFAIR is niet aansprakelijk voor schade of ander nadeel dat een klant zou kunnen lijden als gevolg van het gebruik van de sanitaire voorzieningen.
 • SANIFAIR behoudt zich voor het recht voor een klant te weigeren of de toegang te ontzeggen. De klant dient de instructies of aanwijzingen van of namens SANIFAIR te allen tijde strikt op te volgen.
 • SANIFAIR en haar partners horen graag van u hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. U kunt daartoe contact opnemen met onze klantenservice via klantenservice@sanifair.nl
 • Voor meer informatie over het SANIFAIR systeem kunt u terecht op: www.sanifair.nl/ns.  Deze algemene voorwaarden, waarvan de Nederlandse versie leidend is, zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht onder nummer 19/2016, kunnen worden geraadpleegd op onze website www.sanifair.nl/ns en worden u toegezonden op verzoek.

 

Hartelijk dank voor uw bezoek! Sanifair!

 

Welcome to SANIFAIR!

General terms & conditions for the use of our facilities

How can you use SANIFAIR?

 • To use the SANIFAIR sanitary facilities, you have to pay the indicated amount at the pay machine of the access system. You may then pass through the access system.
 • Small children who cannot reach the coin slot may enter free of charge.
 • If the SANIFAIR sanitary facility includes a baby-changing room, it may be used free of charge by parents with babies.
 • If the SANIFAIR sanitary facility includes a disabled toilet, it may be used free of charge by handicapped customers.

 

SANIFAIR voucher

 • When accessing the facilities, all paying customers will receive a SANIFAIR voucher worth EUR 0.50.
 • The voucher can be redeemed at all participating shops and restaurants in any NS railway station in The Netherlands, per minimum purchase or minimum consumption to the value of EUR 2.50 and will be deducted from the price to be paid.
 • Only one SANIFAIR voucher per person can be redeemed per purchase or per restaurant. The SANIFAIR vouchers will be valid for three (3) months from their date of emission.
 • Only vouchers that are issued at a SANIFAIR location on a NS railway station are eligible for redemption at the participating shops and restaurants in NS railway stations. In case of (suspicion of) abuse or counterfeiting SANIFAIR and her partners reserve the right not to redeem the voucher and to confiscate the vouchers.

Participating shops and restaurants

 • For participating shops and restaurants in this NS railway station please refer to our list of participating partners in the SANIFAIR foyer and on our webpage www.sanifair.nl/ns.
 • Please take note of possible individual redemption conditions of participating shops and restaurants. If you decide to use the voucher for reduction on a purchase of a product or service of a participating shop or restaurant, you will accept the applicable terms and conditions of the participating company, the publication of the terms and conditions is the responsibility of the participating company.

Other

 • The use of the sanitary facilities is at your own risk. SANIFAIR is not liable for any damage or any other disadvantages that the customer may suffer as a result of the use of the sanitary facilities.
 • SANIFAIR reserves the right to refuse a customer or to deny access. The customer should always strictly follow the instructions or directions given by or on behalf of SANIFAIR.
 • SANIFAIR and her partners would like to hear from you how we can further improve our services. You can contact our customer service via klantenservice@sanifair.nl
 • For further information regarding the SANIFAIR system please visit: www.sanifair.nl/ns. hese General Terms and Conditions, in the Dutch language that is the legally binding version, have been deposited with the court of Midden- Nederland, location Utrecht under number 19/2016, and can be consulted on our webpage www.sanifair.nl/ns and will be provided to you upon request.

Thank you for visiting us! SANIFAIR!