Privacyverklaring van SANIFAIR GmbH en aangesloten ondernemingen

  SANIFAIR Nederland GmbH (hierna 'SANIFAIR' genoemd) hecht als eigenaar van haar online aanwezigheid www.sanifair.nl (hierna 'website' genoemd) grote waarde aan de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens van haar gebruikers. Dit geldt ook voor sites die SANIFAIR eventueel onder andersluidende namen exploiteert (bijv. www.sanifair.com), die door middel van links verwijzen naar de website www.sanifair.de. Hieronder informeren wij over de wijze waarop, de omvang waarin en het doel waartoe SANIFAIR persoonsgerelateerde gegevens verzamelt en gebruikt. De bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw privésfeer heeft voor SANIFAIR hoge prioriteit. SANIFAIR zal uw gegevens uitsluitend verzamelen en gebruiken in overeenstemming met de onderstaande bepalingen en alle toepasselijke bepalingen en de eisen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.

  Verzamelen en verwerken van persoonsgerelateerde gegevens bij het gebruik van de website van SANIFAIR

  Bij een bezoek aan de website van SANIFAIR worden de volgende gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

  • IP-adres (tijdelijk)
  • datum en tijdstip waarop de website wordt gebruikt
  • opgeroepen internetadres (URL)
  • type browser
  • evt. datum, tijd en inhoud van een foutmelding

  Het opslaan van de hier genoemde gegevens gebeurt om eventueel optredende technische fouten of misbruik van de website en diensten van SANIFAIR te kunnen herkennen en verhelpen.  Deze gegevens worden niet geëvalueerd met als doel persoonsgerelateerde gebruiksprofielen op te stellen.

  Verzamelen en verwerken van persoonsgerelateerde gegevens van geregistreerde gebruikers

  Bepaalde diensten van SANIFAIR zijn uitsluitend beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Voor registratie zijn de volgende gegevens nodig:

  • e-mailadres
  • wachtwoord

   

  Verzamelen en verwerken van persoonsgerelateerde gegevens in geval van klachten van klanten of enquêtes

  In geval van een eventuele klacht van een klant verzamelt SANIFAIR naast de concrete informatie van de klacht (aard, plaats, tijdstip) ook naam, adres en telefoonnummer van de klant. SANIFAIR zal deze gegevens opslaan en alleen verstrekken aan de dienstverlener of exploitant van de locatie waar de klacht betrekking op heeft. Het gebruik van deze gegevens vindt uitsluitend plaats voor het behandelen van de klacht en ter verbetering van de prestaties van SANIFAIR, de verbonden bedrijven en de dienstverlener of exploitant van de locatie. Wanneer via de website enquêtes worden gehouden, kan SANIFAIR de hieraan deelnemende personen verzoeken persoonsgerelateerde gegevens te verstrekken, zoals naam, adres en telefoonnummer.  Door aan de enquête deel te nemen en deze gegevens te verstrekken verklaart de gebruiker zich ermee akkoord dat deze gegevens worden opgeslagen en verwerkt met als doel optimalisering van de prestaties van SANIFAIR, de verbonden bedrijven en de dienstverlener of exploitant van de locatie. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

  Informatie van SANIFAIR; newsletter

  Het e-mailadres dat u bij registratie bij SANIFAIR heeft opgegeven, wordt door SANIFAIR alleen gebruikt voor het toesturen van informatie over SANIFAIR en haar diensten, inclusief het toesturen van newsletters,  indien u bij registratie de box heeft aangevinkt waarmee u nadrukkelijk toestemming geeft voor het toesturen van e-mails door SANIFAIR.

  U kunt te allen tijde uw toestemming aan SANIFAIR voor het toesturen van informatie en newsletters intrekken. Stuur hiervoor een e-mail naar klantenservice@sanifair.nl

  Cookies

  SANIFAIR maakt gebruik van zogeheten 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die de website van SANIFAIR naar de browser van de gebruiker verstuurt en die op zijn pc worden opgeslagen als anonieme herkenningspunten. Doel van deze cookies is bijvoorbeeld een gebruiker gedurende het bezoek aan de website van SANIFAIR als bevoegde gebruiker te identificeren. Zonder deze tijdelijke 'caching' zouden bij bepaalde toepassingen steeds opnieuw dezelfde gegevens ingevoerd moeten. Cookies onthouden alleen de gegevens die een server verstrekt en/of de gebruiker op verzoek invoert (bijv. opbouw, gegevens van domein, pad, verloopdatum, cookienaam en waarde). Dat wil zeggen: ze onthouden puur technische informatie, geen persoonlijke gegevens. Een cookie kan geen harde schijf uitlezen.

  Op verzoek van de gebruiker kan het opslaan van cookies worden uitgeschakeld voor de browser in het algemeen of voor een specifiek geval.  Wanneer cookies niet worden geaccepteerd is het echter mogelijk dat bepaalde sites niet meer correct worden weergegeven.

  Links naar andere websites

  SANIFAIR biedt deels ook links aan naar websites die geen eigendom zijn van SANIFAIR. Voor zover de gebruikers dergelijke websites willen bezoeken, dienen ze te letten op de betreffende bepalingen voor privacybescherming en overige verklaringen. SANIFAIR is niet verantwoordelijk voor de standaards of praktijken met betrekking tot privacybescherming van andere bedrijven.

  Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens bij prijsvragen

  Voor het houden van prijsvragen heeft SANIFAIR naam, adres en e-mailadres van de deelnemer nodig. SANIFAIR zal deze informatie tijdelijk opslaan. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om deelname aan de prijsvraag mogelijk te maken.

  Uiteraard worden alle geregistreerde gegevens vertrouwelijk behandeld. Doorgeven van gegevens en informatie is uitgesloten. Als de prijsvraag is afgelopen en de prijs is verstuurd worden alle gegevens weer volledig gewist

  Persoonsgerelateerde gegevens verstrekken aan derden

  Wij verstrekken de persoonsgerelateerde gegevens van gebruikers alleen aan derden voor zover dat noodzakelijk is voor naleving van het contract of facturering, of wanneer u van tevoren uitdrukkelijk toestemming daartoe heeft gegeven, of wanneer SANIFAIR daartoe wettelijk verplicht is.

  Recht op toegang, rectificatie en verwijdering

  U kunt bij SANIFAIR te allen tijde informatie opvragen over de persoonsgerelateerde gegevens die SANIFAIR over u heeft opgeslagen, of deze wilt laten rectificeren, wilt laten aanvullen of af wilt laten schermen of wilt laten verwijderen. SANIFAIR zal uw persoonsgerelateerde gegevens op uw verzoek verwijderen indien SANIFAIR deze gegevens niet nodig heeft voor naleving van het contract of wettelijk verplicht is deze te bewaren.

  Indien u toegang wilt tot de door SANIFAIR over uw opgeslagen gegevens, deze wilt rectificeren of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers van de gegevensbescherming van SANIFAIR Nederland GmbH, Andreas-Hermes-Straße 7-9, 53175 Bonn, Tel. +49 228 9220

  Slotbepalingen

  SANIFAIR behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen.